Bảng giá chụp ngoại cảnh

CHỤP 1 NGƯỜI - 900.000

Địa điểm : Tùy chọn tại TP – HCM ( Bạn có thể nhờ sự tư vấn của ONE LIKE )
Thời gian chụp : 1-2h
Trang phục : tùy chọn 2-3 trang phục( trừ áo dài, áo cưới, áo tứ thân….)
Trang điểm, làm tóc thêm 200.000/gói chụp)
Phụ kiện : Bong bóng, hoa , giỏ sách, thú bông, tập sách, nơ….)
Số ảnh photoshop , blend màu : 15
Thời gian giao hình : 3 ngày (không tính ngày chụp)

CHỤP NHÓM - 1. 500.000

Địa điểm : Tùy chọn tại TP – HCM ( Bạn có thể nhờ sự tư vấn của ONE LIKE ).
Thời gian chụp : 2-3h
Trang phục : tùy chọn 2bộ/người ( trừ áo dài, áo cưới, áo tứ thân….).
Trang điểm làm tóc : 200.000/ người
Phụ kiện : Bong bóng, hoa , giỏ sách, thú bông, tập sách, nơ….).
Số ảnh photoshop , blend màu : 30
Thời gian giao hình : 3 ngày (không tính ngày chụp)
Gói chụp không áp dụng cho chụp kỷ yếu, lễ tốt nghiệp

CHỤP COUPLE - 1.200.000

Địa điểm : Tùy chọn tại TP – HCM ( Bạn có thể nhờ sự tư vấn của ONE LIKE )
Thời gian chụp : 1-2h
Trang phục : tùy chọn 2-3 trang phục( trừ áo dài, áo cưới, áo tứ thân….)
Trang điểm, làm tóc thêm 200.000/gói chụp)
Phụ kiện : Bong bóng, hoa , giỏ sách, thú bông, tập sách, nơ….)
Số ảnh photoshop , blend màu : 20
Thời gian giao hình : 3 ngày (không tính ngày chụp)

Special Concept - LIÊN HỆ

Chụp theo phong cách mới lạ nhất, concept theo ý tưởng của khách hàng .

Share :
 
error: Content is protected !!