Những dụng cụ để chụp ảnh cần thiết
Cuộn chuột để khám phá

Những đạo cụ nào hay sử dụng trong nhiếp ảnh ?

danh mục: Bí kíp đi chụp hình Kỹ Thuật chụp ảnh

TỔNG HỢP ĐẠO CỤ ĐỂ CHỤP ẢNH Cá nhân tôi hiểu rằng đèn, quạt, thổi khói, vv được gọi là công cụ. Khái niệm về đạo cụ đó là tất cả những gì bổ trợ và xuất hiện trực tiếp trong bức ảnh của bạn. Những gì xuất hiện trong màn hình, hình ảnh được..

Xem thêm
01.